آزمایشگاه

توضیحات پروژه

آزمایشگاه یکی از عناصر مهم در یک واحد تولیدی است. آزمایشگاه این شرکت که در محل کارخانه مستقر است ، با استفاده از تجهیزات و به کار گیری کارشناسان مجرب وظیفه کنترل کیفی و و بررسی ویژگی های تولیدات را به عهده دارد. تطبیق تولیدات با جدید ترین استاندارد های داخلی و بین الملی مهم ترین هدف این واحد است.